Als uw klacht een geschil wordt

Ons doel is altijd u een passende behandeling te bieden voor uw klacht. Maar soms lukt het niet een vergissing recht te zetten of kunt u zich niet vinden in de door ons voorgestelde oplossing of in de manier waarop wij uw klacht afhandelen.

U kunt dan de Geschillencommissie inschakelen. Deze commissie is er voor al onze huurders en kopers. Om uw geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen, moet u een geschillenformulier indienen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het indienen en afhandelen van een geschil door de Geschillencommissie.

Wat doet de Geschillencommissie voor u

Meer weten?

Klacht doorgeven

Vindt u dat we u niet voldoende of op de juiste manier hebben geholpen? Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenformulier
Geschil over Warmtewet

Er is een onafhankelijke Geschillencommissie actief waar u met klachten over de warmtewet terecht kunt.

Meer over de geschillencommissie
Schade door werkzaamheden

Hebben wij schade veroorzaakt door werkzaamheden? U kunt een schadeclaim bij ons indienen.

Schadeclaim indienen