Vincent Gruis

Sinds 1 mei 2021 ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Vestia. Hiernaast ben ik werkzaam als hoogleraar Woningbeheer aan de Technische Universiteit Delft. Mijn deskundigheid ligt (dus) met name op het vlak van volkshuisvesting en vastgoedbeheer. In het verleden ben ik ook commissaris geweest bij andere woningcorporaties. Het belangrijke werk dat corporaties doen, is voor mij een blijvende motivatie om mijn kennis en ervaring in te zetten in deze sector, nu ten behoeve van Vestia en haar huidige en toekomstige huurders. Meer informatie over mijn achtergrond is te vinden op mijn LinkedInprofiel.