Margriet Drijver

Vanaf 15 augustus ben ik lid van de RvC op voordracht van de Huurdersraad van Vestia waar ik de volkshuisvestelijke zaken in mijn portefeuille heb. Ik werkte de afgelopen vijftien jaar als bestuurder en commissaris in de corporatiesector. Op dit moment ben ik bestuurlijk boegbeeld voor de Renovatieversneller en lid van de commissie Mijnbouwschade die onlangs door het ministerie van Economische Zaken werd ingesteld. Vanuit mijn achtergrond zet ik mij in voor het professionaliseren van de opdrachtgeversrol van corporaties. Ik wil eraan bijdragen dat Vestia in de komende periode haar volkshuisvestelijke taken weer voluit kan vervullen. Meer informatie over mijn achtergrond is te vinden op mijn LinkedIn-profiel.