Nieuwbouw Kloosterkade, Delft

Het voormalige schoolgebouw aan de Kloosterkade 159 in Delft stond al geruime tijd leeg en maakt plaats voor nieuwbouw. Wij zijn eigenaar van de grond.

We bouwen hier 24 appartementen en 8 vrije sector eengezinswoningen. De appartementen zijn geschikt voor mensen die tijdelijk een huurwoning zoeken. Een stichting wordt verantwoordelijk voor het verhuren van deze appartementen. De eengezinswoningen zijn geschikt voor gezinnen en worden straks verhuurd via onze website Vestia.nl.

In juni 2020 startten we met de sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw. Medio oktober 2020 startte Bouwbedrijf Van Wijnen met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw. Op 30 april 2021 bereikten we het hoogste punt van de bouw. Naar verwachting leveren we de appartementen in juli 2021 op en de eengezinswoningen in december 2021.

Verhuur eengezinswoningen
De 8 eengezinswoningen verhuren wij als vrijesectorwoningen. Wilt u weten hoe u zich kan inschrijven voor de eengezinswoningen? Na de zomervakantie kunt u meer informatie vinden op onze website.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u de belangrijkste vragen en antwoorden over dit project.
Overzicht vragen en antwoorden Kloosterkade

Voor een voorbeeld van de heitechniek, kunt u het promotiefilmpje van de DPA palen van de firma Kuipers bekijken. Zij voeren de werkzaamheden uit in opdracht van Van Wijnen.