Jantine Kriens

Vanaf 15 augustus ben ik lid van de RvC en ik heb governance en juridische zaken in mijn portefeuille. Medio 2020 ben ik met pensioen gegaan, na een lange periode van werkzaamheden in het openbaar bestuur. Naast verschillende ambtelijke functies was ik raadslid, wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Rotterdam gedurende 11 jaar. Mijn laatste functie was algemeen directeur van de vereniging Nederlandse gemeenten. Meer informatie over mijn achtergrond is te vinden op mijn LinkedInprofiel.