Overname inclusief leningen en overige verkoop

Wij hebben woningen in 136 gemeenten. In deze gemeenten gaan de verwachtingen van onze stakeholders – onze huurders, gemeenten, samenwerkingspartners – verder dan wij ons financieel kunnen veroorloven. Wij kunnen niet in al deze gemeenten volledig de gewenste bijdrage leveren. Wij zoeken een oplossing voor dit knellende volkshuisvestelijke vraagstuk en willen tegelijk perspectief houden op financieel herstel.

Dit doen wij door:

Focus op onze kerngemeenten

We kiezen daarom voor een focus op vier kerngemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. En we vragen om hulp uit de sector om in onze volkshuisvestelijke opgave buiten onze kerngemeenten, en dan vooral in onze maatwerkgemeenten, te voorzien. Dit zijn de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas.

Overname van woningen inclusief leningen in maatwerkgemeenten

In de maatwerkgemeenten zijn wij een grote speler en daarom voelen wij ons medeverantwoordelijk voor voldoende aanbod van betaalbare sociale huurwoningen. We vragen lokale woningcorporaties om in deze gemeenten ruim 10.000 woningen - en daarmee ook de volkshuisvestelijke opgave - van ons over te nemen. Dit kan door de woningen, inclusief leningen, over te nemen of door onze woningen te kopen.

Verkopen was de afgelopen jaren geen optie. Vanwege de lage rente was het te duur om leningen af te lossen. Sinds medio 2019 weten we dat de waarde van ons vastgoed zoveel is gestegen dat de opbrengst bij verkoop genoeg is om leningen af te lossen. We bieden woningcorporaties in onze maatwerkgemeenten nu dus deze mogelijkheid.