Op 30 oktober sprak het Rotterdamse raadslid René Segers-Hoogendoorn (CDA) Vestia aan op de verantwoordelijkheid van het aardgasvrij maken van onze woningen. Een actueel onderwerp voor alle vastgoedeigenaren van Nederland (en daar buiten). De doelen die we in Nederland hebben op de uitstoot van minder CO2 heeft grote impact op woningen en overige gebouwen. Onze woningen en gebouwen moeten naar CO2-neutraal toe. Het aardgasvrij maken is een grote stap in de goede richting om dit te bereiken.

Woningcorporaties bezitten samen ruim 2,4 miljoen woningen in Nederland. Het is dus niet vreemd dat gemeenten en warmtebedrijven graag deze eigenaren als ‘early adapters’ zien bij nieuwe ontwikkelingen en het overstappen op duurzame energiebronnen. En dat doen wij dan ook graag, ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar de weg naar hoe Nederland aardgasvrij moet worden is nog niet uitgestippeld. Kennis, techniek en financiering zijn allemaal nog in ontwikkeling. Ook vraagt het om goede planningen, om alle puzzelstukjes op het juiste moment samen te laten vallen en de kosten en baten in balans te houden.

De weg van de energietransitie vraagt dus om geduld. Maar gelukkig boeken we wel stap voor stap resultaten. In Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer onderzoekt Vestia met gemeentes en andere corporaties hoe we woningen van het aardgas kunnen krijgen. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde heeft de gemeente het gebied rondom de Heindijk aangewezen om geheel aardgasvrij te worden, en biedt vastgoedeigenaren daarbij twee instapmomenten om over te gaan op het warmtenet: 2021 en 2027. Als eigenaar van 192 woningen kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de aardgasvrij-ambitie. Dat realiseren wij ons, en die bijdrage gaan wij ook leveren. Wij kiezen alleen niet voor het eerste instapmoment, maar voor het tweede instapmoment in 2027. Dat is voor ons een logisch moment, want dan staat groot onderhoud aan de centrale verwarmingsketels gepland. De cv’s zijn de komende jaren nog goed, als saneringscorporatie maken we dit soort financiële keuzes extra bewust. Daarnaast zijn de energielasten voor de huurders van deze flat enige tientjes hoger als we nu zouden aansluiten op stadsverwarming. Wij ontlopen dus niet onze verantwoordelijkheid (‘Is gasloos in Rotterdam kansloos, Vestia?’ d.d. 30/10), maar haken aan op het voor ons en onze huurders juiste moment. Een goed voorbeeld van hoe wij de balans tussen kosten en baten bewaren en op het juiste moment – voor ons en voor onze huurders – de stap naar aardgasvrij zetten.

Zo doen wij dat steeds: financiële en technische mogelijkheden afwegen en het juiste moment bepalen om over te gaan. Soms betekent dat even wachten, zoals voor onze woningen in Heindijk. Soms bereiden we woningen al voor op aardgasvrij en volgt de daadwerkelijke aansluiting op het warmtenet later. Zoals we nu doen in de Delftse wijk Buitenhof, waar we 312 woningen beter isoleren en tegelijkertijd voorbereiden op een latere aansluiting op een warmtenet dat nog in ontwikkeling is. En in Scheveningen leveren we begin 2021 182 galerijwoningen op: geheel gerenoveerd, goed geïsoleerd én aardgasvrij.

Nederland CO2-neutraal maken is een kwestie van de lange adem. Er is geen kant en klare oplossing. En niet iedereen loopt in hetzelfde tempo. Het vergt geduld, onderzoek, vindingrijkheid en dialoog – alleen samen en met begrip voor elkaars situatie kunnen we succesvol de weg van de energietransitie afleggen.